Subdyscypliny nauk o zarządzaniu


Aktualny wykaz subdyscyplin nauk o zarządzaniu przygotowany Zespół Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN pod kierunkiem prof. dra hab. Szymona Cyferta można znaleźć pod tym adresem.