Subdyscypliny nauk o zarządzaniu i jakości


Aktualny wykaz subdyscyplin nauk o zarządzaniu i jakości przygotowany Zespół Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN pod kierunkiem prof. dra hab. Szymona Cyferta można znaleźć na stronie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN pod tym adresem.